Phần một: Hướng dẫn nội dung ôn tập-Phần Tiếng Việt-Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Nguồn website dethi123.com

I – NỘI DUNG TRỌNG T M CẦN ÔN TẬP 1. Kiến thức – Các phép tu từ cú pháp thường có tác dụng biểu cảm hoặc tạo hình. Vì thế, khi phân tích hiệu quả của các phép tu từ cú pháp cần đặt trong văn cảnh để nhận ra cảm xúc chung hay tính thống nhất của hình tượng nghệ thuật. – Phép lặp cú pháp là lặp kết cấu cú pháp nhưng thường có sự phối hợp với lặp từ ngữ và nhịp điệu hoặc phối hợp với các phép tu từ khác. Vì thế, để cảm nhận và phân Ta muốn ôm tích hiệu quả của phép tu từ cú pháp, nên phối hợp các phương diện này. – Phép liệt kê chỉ có tác dụng tu từ khi kể ra hàng loạt các sự vật, hiện tượng liên quan đến nhau nhằm tạo ấn tượng, cảm xúc cho người đọc. – Phép chêm xen thường được đánh dấu bằng dấu câu (dấu phẩy, dấu gạch ch ngang hay dấu ngoặc đơn) nhằm tách biệt phần chêm xen, thể hiện ngữ điệu riêng khi nói hay khi đọc. 2. Kĩ năng – Nhận diện và phân tích tác dụng của các phép tu từ cú pháp trong văn bản. – Sử dụng phép tu từ cú pháp khi cần thiết (đặt câu, viết đoạn văn). II – C U HỎI ÔN TẬP 1. Chỉ ra phép tu từ cú pháp trong những đoạn thơ, bài ca dao sau và phân tích hiệu quả nghệ thuật của chúng: (1) Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn; Ta muốn tiết máy đưa và gió lượn, Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, Ta muốn thâu trong một cái hồn nhiều Và non nước, và cây, và cỏ rạng, Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, Cho no nê thanh sắc của thời tươi; – Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! (Xuân Diệu, Vội vàng) Ước gì anh hoá ra gương, Để cho em cứ ngày thường cầm soi. Ước gì anh hoá ra cơi, Để cho em đựng cau tươi trầu vàng… (Ca dao) Khăn thương nhớ ai, Khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai, . . . . . . Khăn vắt lên vai. Khăn thương nhớ ai, . . . . . Khăn chùi nước mắt. . . . . . . . Đèn thương nhớ ai, Mà đèn không tắt. c Mắt thương nhớ ai, Mắt ngủ không yên. Đêm qua em những lo phiền, Lo vì một nỗi không yên một bề. (Ca dao) | 2. Anh (chị) hãy tìm các dẫn chứng để so sánh phép lặp cú pháp với phép điệp âm, điệp vần, điện thanh hay điệp từ ngữ để thấy sự giống nhau và khác nhau giữa chúng.