Phần một: Hướng dẫn nội dung ôn tập-Phần làm văn-Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Nguồn website dethi123.com

I- NỘI DUNG TRỌNG T M CẦN ÔN TẬP 1. Kiến thức , . . . . . . . a) Mục đích, yêu cầu – Thơ có những đặc điểm riêng của thể loại, như: hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ,… Đi sâu vào những đặc điểm ấy mới hiểu hết ý nghĩa và cái hay của thơ. – Mục đích của bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ là nhằm tìm hiểu, phân tích từ ngữ, hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu, cấu tứ,… từ đó cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ đó. b) Cách thức triển khai – Để triển khai bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ, cần theo các bước: giới thiệu khái quát về bài thơ, đoạn thơ; bàn về những giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ; đánh giá chung về bài thơ, đoạn thơ đó. . – Với đề bài có yêu cầu cụ thể, bài làm phải lấy việc đáp ứng các yêu cầu đó làm trọng tâm. Với dạng đề bài để cho người viết tự chọn cách khai thác thì người viết cần quan sát, nhận xét toàn bộ bài thơ, đoạn thơ, chọn ra một vài điểm nổi bật ………2 S. E nhất để bình luận. Nhờ đó, bài viết sẽ có trọng tâm, tránh được sự lan man, vụn vặt. 2. Kĩ năng – Nhận diện dạng đề văn. – Phân tích đề, lập dàn ý. – Tạo lập văn bản. II – C U HỎI ÔN TẬP Cho đề bài: + Phân tích đoạn thơ sau: , , , , , Ta muốn ôm Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn; Ta muốn tiết mây đưa và gió lượn, . .. Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, Ta muốn thâu trong một cái hồn nhiều Và non nước, và cây, và cỏ rạng, Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, Cho no nê thanh sắc của thời tươi; – Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! (Xuân Diệu, Vội vàng) Anh (Chị) hãy trả lời các câu hỏi sau để tiến hành lập dàn ý cho bài viết: a) Nêu xuất xứ của bài thơ và đoạn trích. b) Nội dung của đoạn thơ là gì? c) Đoạn thơ có gì đặc sắc về nghệ thuật? d) Đánh giá chung về đoạn thơ.