Phần hai : Các đề ôn luyện-Đề số 1-Môn Vật lí

Câu 1. Trong một dao động điều hoà, hai đại lượng dao động ngược pha nhau là

A. li độ và gia tốc.

B. li độ và vận tốc.

C. vận tốc và gia tốc.

D. li độ và động lượng.

Câu 2. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cosot (cm). Quãng đường vật điđược trong nửa chu kì là

A. 4 cm. B. 8 cm. C. 16 cm. D. 2 cm.

Câu 3. Một chất điểm dao động điều hoà, khi chất điểm đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì đại lượng có độ lớn tăng là

A. vận tốc.

B. li độ.

C. gia tốc.

D. lực kéo về.

Câu 4. Tai ta cảm nhận được âm thanh khác biệt của nốt sol khi các âm này phát ra từ đàn ghita và từ đàn violông là do chúng có

A. tần số âm khác nhau.

B. độ to khác nhau.

C. âm sắc khác nhau.

D. độ cao khác nhau.

Câu 5. Khi sóng cơ truyền càng xa nguồn thì đại lượng càng giảm là

A. tốc độ sóng.

B. tần số sóng.

C. bước sóng.

D. biên độ và năng lượng sóng.

Câu 6. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao nhiều nhất là | 10 lần trong khoảng thời gian 27 s. Chu kì của sóng biển là

A. 2,45 s.

B. 2,8 s.

C. 2,7 s.

D. 3 s.

Câu 7. Một quả cầu nhỏ khối lượng 22 g mang điện tích 10°C được treo ở đầu một sợi chỉ tơ đặt trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường E nằm ngang (E = 2000 V/m ; g = 10 m/s^. Khi quả cầu nằm cân bằng, dây treo lệch với phương thẳng đứng góc a là

A. 30°

B. 60°

C. 35,26°.

D. 53o.

Câu 8. Đặt điện áp u = U2cosot vào hai đầu đoạn mạch có R, L mắc nối tiếp với K = 3L thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch là i. Khi đó

Câu 13. Đại lượng không liên quan đến màu sắc ánh sáng là

A. biến độ.

B. bước sóng.

C. tần số.

D. chu kì.

Câu 14. Trong công nghiệp cơ khí, tia tử ngoại được dùng để tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại. Đó là ứng dụng dựa trên tính chất nào sau đây của tia tử ngoại ?

A. Tia tử ngoại có tác dụng lên phim ảnh.

B. Tia tử ngoại kích thích nhiều phản ứng hoá học.

C. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.

D. Tia tử ngoại làm ion hoa không khí và nhiều chất khí khác.

Câu 15. Cho một chùm sáng trắng hẹp chiều từ không khí tới mặt trên của một tấm thuy tinh theo phương xiên. Hiện tượng không xay ra ở mặt trên cua tẩm thuy tinh là

A. phản xạ toàn phần.

B. phản xạ.

C. khúc xạ.

D. tan sắc.

Câu 16. Để gây ra hiện tượng quang điện thì bức xạ rọi vào kim loại phải có

A. cường độ ánh sáng lớn hơn một cường độ nào đó.

B. cường độ ánh sáng nho hơn một cường độ nào đó.

C. bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.

D. bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.

Đáp án

Nguồn website dethi123.com