Phần 2: Các đề luyện tập tham khảo-Cấu trúc đề thi trắc nghiệm và lĩnh vực kiểm tra THPT môn Tiếng Anh

Nguồn website dethi123.com

Bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh bao gồm 50 câu hỏi, nhằm kiểm tra các kiến thức và kĩ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh. Các câu hỏi sẽ nằm trong khối kiến thức và kĩ năng sau: 1. Ngữ âm [4 câu hỏi – Nguyên âm và phụ âm (2) 2 câu hỏi này kiểm tra khả năng nhận biết sự khác nhau về cách thức phát âm của các các kí tự khi đại diện cho các âm vị (phụ âm, nguyên âm) trong tiếng Anh. – Trọng âm (2) 2 câu hỏi này kiểm tra khả năng nhận biết sự khác nhau về vị trí trọng âm chính của các từ có 2 âm tiết trở lên trong tiếng Anh. 2. Ngữ pháp và cấu trúc [10 câu hỏi] 10 câu hỏi này kiểm tra kiến thức về ngữ pháp và các cấu trúc của tiếng Anh được sử dụng trong văn cảnh ở cấp độ cầu riêng lẻ. Những lĩnh vực cần kiểm tra gồm: – Thời và hợp thời (cách sử dụng các thời) – Cấu trúc câu chủ động bị động – Câu trực tiếp – gián tiếp – Câu điều kiện và câu giả định. – Các cấu trúc câu ghép và liên từ – Các cấu trúc câu phức và các từ nối – Các cấu trúc câu – Các cụm từ Cố định, đặc ngữ – Các cụm động từ – Động từ khuyết thiếu – Giới từ, quán từ 3. Kĩ năng giao tiếp – văn hoá [2 câu hỏi] 2 câu hỏi này kiểm tra khả năng hiểu, phân tích tình huống giao tiếp và yếu tố văn hoá của người bản ngữ, và khả năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp ở các tình huống tường minh (không chứa các yếu tố phi ngôn như thái độ, nét mặt, dáng vẻ, giọng nói…) để lựa chọn phát ngôn chính xác nhất phù hợp với tình huống giao tiếp. 4. Từ vựng [9 câu hỏi] 9 câu hỏi này kiểm tra sự vận dụng từ vựng trong ngôn ngữ, gồm những lĩnh vực sau: – Cấu tạo từ (phương thức cấu tạo từ) (1) – Chọn từ tổ hợp từ (khả năng kết hợp từ trong câu) (4) – Từ, cụm từ đồng nghĩa, trải nghĩa (khả năng đoán nghĩa từ/ cụm từ trong văn cảnh) (4) 5. Kĩ năng [25 câu hỏi a. Kĩ năng đọc (chủ đề phổ thông) [17 câu hỏi – Chọn từ điền vào chỗ trống: 1 bài (khoảng 150 – 200 từ) (5) – Đọc hiểu: 2 bài (khoảng 250 – 300 từ, và khoảng 350 – 400 từ) (12) Các câu hỏi về kĩ năng đọc kiểm tra khả năng tiếp nhận, hiểu, phân tích văn bản theo phương thức lựa chọn câu trả lời đúng đối với mỗi câu hỏi liên quan tới văn bản ở mọi khía cạnh: hoàn thành văn bản (5 câu hỏi); xác định ý chính, thông tin chi tiết, xác định tham chiếu, đoán từ qua ngữ cảnh, suy luận tìm thông tin cung cấp gián tiếp, xác định cấu trúc văn bản… (12 câu hỏi). Cần sử dụng thành thạo các kĩ năng xử lý văn bản như đọc lướt, đọc nhanh, đọc chậm, đọc có phản biện… b. Kĩ năng viết [8 câu hỏi – Phát hiện lỗi (3) Các câu hỏi này kiểm tra khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ bằng cách chỉ ra được các lỗi về cấu trúc, từ vựng, lối diễn đạt, phong cách, chức năng ngôn ngữ… ở cấp độ đơn vị câu trong tiếng Anh. – Tìm câu đồng nghĩa, gần nghĩa (3) Kiểm tra khả năng phân biệt các cấu trúc câu khác nhau, cách diễn đạt cùng một ý theo các cách khác nhau, hiểu được tính mạch lạc, tính nhất quán trong văn viết. – Kết hợp câu (cấu trúc câu ghép và câu phức) (2) Kiểm tra khả năng nắm được các cấu trúc câu và biết cách ghép các câu đơn thành câu phức và câu ghép một cách hợp lí nhất. Các em hãy tham khảo kĩ cấu trúc đề thi và đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời làm nhiều các đề luyện tập để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tới.