Mục lục: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm học 2022 Khoa học xã hội

Môn Lịch sử

Phần một. Nội dung ôn tập

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11

Lịch sử thế giới cận đại

Chương I. Các nước Châu Á, Châu phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương I. Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)

Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Chương III. Các nước Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 – 1945)

Lịch sử Việt Nam (1858 – 1918)

Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1918)

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12

Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chương I. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000)

Chương III. Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 – 2000)

Chương IV. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)

Chương V. Quan hệ quốc tế (1945 – 2000)

Chương VI. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương I. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Chương IV. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Chương V. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Phần hai. Một số đề luyện tập

Đề số 1

Đề số 2

Đề số 3

Đề số 4

Đề số 5

Môn Địa lí

Phần một. Nội dung ôn tập

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12

Địa lí tự nhiên

Vị trí địa lí

Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Địa lí dân cư

Địa lí các ngành kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Địa lí các vùng kinh tế

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc bộ

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ

Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Ôn tập kĩ năng

Phần hai. Một số đề luyện tập

Đề số 1

Đề số 2

Đề số 3

Đề số 4

Đề số 5

Môn Giáo dục công dân

Phần một. Nội dung ôn tập tập

Phần I. Công dân với kinh tế

Chủ đề: Công dân với sự phát triển kinh tế

Chủ đề: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường

Chủ đề: Một số quy luật trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Chủ đề: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chủ đề: Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lí của nhà nước

Phần II. Công dân với các vấn đề chính trị – xã hội

Chủ đề: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Chủ đề: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Chủ đề: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Chủ đề: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chủ đề: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa

Chủ đề: Chính sách quốc phòng và an ninh

Chủ đề: Chính sách đối ngoại

Phần III. Công dân với pháp luật

Chủ đề: Pháp luật và đời sống

Chủ đề: Thực hiện pháp luật

Chủ đề: Công dân với quyền bình đẳng

Chủ đề: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Chủ đề: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Chủ đề: Công dân với các quyền dân chủ

Chủ đề: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Chủ đề: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Phần hai. Một số đề luyện tập

Đề số 1

Đề số 2

Đề số 3

Đề số 4

Đề số 5

Nguồn website dethi123.com