Mục lục: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 môn Tiếng Anh


Phần 1: Các câu hỏi và bài tập ôn luyện kiến thức Trung học phổ thông

Chuyên đề 1: Ngữ âm

Chuyên đề 2: Từ vựng

Chuyên đề 3: Ngữ pháp

Chuyên đề 4: Giao tiếp – Văn hóa

Chuyên đề 5: Kĩ năng đọc hiểu

Chuyên đề 6: Kĩ năng viết câu

Phần 2: Các đề luyện tập tham khảo

Cấu trúc đề thi trắc nghiệm và lĩnh vực kiểm tra THPT môn Tiếng Anh

Practice Test 1

Practice Test 2

Practice Test 3

Practice Test 4

Practice Test 5

Practice Test 6

Practice Test 7

Practice Test 8

Practice Test 9

Practice Test 10

Practice Test 11

Practice Test 12

Practice Test 13

Practice Test 14

Practice Test 15

Practice Test 16

Practice Test 17

Practice Test 18

Practice Test 19

Practice Test 20

Practice Test 21

Practice Test 22

Practice Test 23

Practice Test 24

Practice Test 25

Nguồn website dethi123.com