Mục lục: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 môn Ngữ Văn

Phần một: Hướng dẫn nội dung ôn tập

A – Phần văn học

1. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

2. Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

3. Nguyễn Tuân

4. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

5. Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ – Vũ Trọng Phụng)

6. Nam Cao

7. Chí Phèo (Nam Cao)

8. Đời thừa (Nam Cao)

9. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng)

10. Xuân Diệu

11. Vội vàng (Xuân Diệu)

12. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)

13. Tràng giang (Huy Cận)

14. Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

15. Nhật kí trong tù (Hồ Chí Minh)

16. Chiều tối (Mộ – Hồ Chí Minh)

17. Tố Hữu

18. Từ ấy (Tố Hữu)

19. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

20. Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)

21. Tây Tiến (Quang Dũng)

22. Việt Bắc (Trích – Tố Hữu)

23. Đất Nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm)

24. Sóng (Xuân Quỳnh)

25. Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

26. Con đường trở thành “kẻ sĩ hiện đại” (Trích Bàn về đạo Nho – Nguyễn Khắc Viện)

27. Người lái đò Sông Đà (Trích – Nguyễn Tuân)

28. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Trích – Hoàng Phủ Ngọc Tường)

29. Nhìn về vốn văn hoá dân tộc (Trích Đến hiện đại từ truyền thống – Trần Đình Hượu)

30. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Trích – Lưu Quang Vũ)

31. Tư duy hệ thống – Nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy (Trích Một góc nhìn của trí thức – Phan Đình Diệu)

32. Vợ chồng A Phủ (Trích – Tô Hoài)

33. Vợ nhặt (Kim Lân)

34. Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

35. Những đứa con trong gia đình (Trích – Nguyễn Thi)

36. Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

37. Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)

38. Số phận con người (Trích – Sô-lô-khốp)

39. Ông già và biển cả (Trích – Hê-minh-uê)

40. Quá trình văn học và phong cách văn học

41. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

B – Phần Tiếng Việt

42. Phong cách ngôn ngữ khoa học

43. Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

44. Thực hành một số phép tu từ cú pháp

45. Phong cách ngôn ngữ hành chính

C – Phần làm văn

46. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

47. Nghị luận về một hiện tượng đời sống

48. Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

49. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

50. Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

51. Diễn đạt trong văn nghị luận

Phần hai: Giới thiệu một số đề ôn tập

Đề 1

Đề 2

Đề 3

Đề 4

Đề 5

Đề 6

Đề 7

Đề 8

Đề 9

Đề 10

Đề 11

Đề 12

Đề 13

Đề 14

Đề 15

Đề 16

Đề 17

Đề 18

Đề 19

Đề 20

Nguồn website dethi123.com