Mục lục: Bộ đề thi tốt nghiệp lớp 12 môn Ngữ văn

Phần 1: Giới thiệu cấu trúc đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn Ngữ văn. Định hướng ôn tập và hướng dẫn cách làm vài thi

I. Cấu trúc đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn Ngữ văn

1. Cấu trúc chung

1.1. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 (đợt 1)

1.2. Đề thi THPT quốc gia năm 2020 (đợt 2) 

2. Một số lưu ý

II. Định hướng ôn tập và hướng dẫn cách làm bài thi THPT quốc gia năm 2021 môn Ngữ văn

1. Định hướng ôn tập

2. Cách làm các câu hỏi ở phần Đọc hiểu

3. Cách làm các câu hỏi ở phần Làm văn

Phần 2: Hệ thống đề thực hành luyện tập và gợi ý – Hướng dẫn

Đề 1

Đề 2

Đề 3

Đề 4

Đề 5

Đề 6

Đề 7

Đề 8

Đề 9

Đề 10

Đề 11

Đề 12

Đề 13

Đề 14

Đề 15

Đề 16

Đề 17

Đề 18

Đề 19

Đề 20

Đề 21

Đề 22

Đề 23

Đề 24

Đề 25

Đề 26

Đề 27

Đề 28

Đề 29

Nguồn website dethi123.com