Mục lục: Bộ đề Ôn thi tốt nghiệp lớp 12 Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên Tập 1

Phần một : Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm

Phần hai : Các đề ôn luyện

Đề số 1

Môn Vật Lí

Môn Hóa Học

Môn Sinh Học

Đề số 2 

Môn Vật Lí

Môn Hóa Học

Môn Sinh Học

Đề số 3 

Môn Vật Lí

Môn Hóa Học

Môn Sinh Học

Đề số 4 

Môn Vật Lí

Môn Hóa Học

Môn Sinh Học

Đề số 5

Môn Vật Lí

Môn Hóa Học

Môn Sinh Học

Đề số 6

Môn Vật Lí

Môn Hóa Học

Môn Sinh Học

Đề số 7

Môn Vật Lí

Môn Hóa Học

Môn Sinh Học

Đề số 8

Môn Vật Lí

Môn Hóa Học

Môn Sinh Học

Đề số 9

Môn Vật Lí

Môn Hóa Học

Môn Sinh Học

Nguồn website dethi123.com