Môn Lịch sử-Phần một. Nội dung ôn tập-Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)-Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 – 1945)

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Chủ trương của Liên Xô với các nước tư bản sau khi Đức, Italia, Nhật Bản hình thành liên minh phát xít trong những năm 30 của thế kỉ XX là A. liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít. B. đối đầu với các nước tư bản Anh, Pháp. C. hợp tác chặt chẽ với các nước Anh, Pháp trên mọi lĩnh vực. | D. thực hiện chính sách trung lập. Câu 2. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, Chính phủ Anh, Pháp chủ trương nhượng bộ phát xít nhằm mục đích gì? A. Muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. | B. Để giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình. C. Tạo điều kiện cho phe phát xít hoạt động, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược. D. Thực hiện đạo luật trung lập. Câu 3. Sau khi Đức tấn công Ba Lan, mở đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, thái độ của Anh, Pháp như thế nào? A. Kêu gọi Đức đình chiến, đưa quân đến bảo vệ Ba Lan. B. Điều quân sang Ba Lan hỗ trợ và liên kết với Liên Xô. C. Kêu gọi Liên Xô hợp tác và tuyên chiến với Đức. D. Tuyên chiến với Đức nhưng không có hành động chi viện cho Ba Lan. Câu 4. Sau khi hình thành liên minh phát xít trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nước Đức, Italia, Nhật Bản đã có hành động gì? A. Tăng cường các hoạt động quân sự, gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. B. Đầu tư vốn vào nhiều nơi trên thế giới để thu lợi nhuận. C. Tăng cường trang bị vũ khí cho quân đội để chuẩn bị gây chiến tranh. D. Ra sức phát triển các loại vũ khí mới để chuẩn bị gây chiến tranh. Câu 5. Sự nhân nhượng của Anh, Pháp trong những năm 30 của thế kỉ XX đối với phe phát xít thể hiện qua sự kiện nào? A. Hội nghị Munich. | B. Không chi viện cho Ba Lan khi bị Đ C. Từ chối hợp tác với Liên Xô. D. Làm ngơ trước hành động xâm lược của phe phát xít. Câu 6. Nguyên nhân nào khiến Chính phủ Anh, Mĩ đã phải dần thay đổi thái độ, bắt tay với Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít? A. Liên Xô là một cường quốc lớn. B. Liên Xô tham chiến, nhận được sự ủng hộ của nhân dân thế giới.. . C. Phe phát xít chuẩn bị tấn công Anh và Mĩ. D. Anh, Mĩ đã nhận ra sai lầm của mình trong đường lối đối ngoại. Câu 7. Qua cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, bài học cho các nước trên thế giới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố hiện nay là gì? A. Sự hợp tác quốc tế, đặc biệt là các cường quốc lớn. B. Sự gia tăng các liên minh quân sự trên thế giới. C. Các quốc gia cần tăng cường năng lực quân sự của mình. D. Viện trợ quân sự cho các nước trực tiếp chống chủ nghĩa khủng bố. . Câu 8. Liên Xô coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất khi A. chủ nghĩa phát xít mới xuất hiện. B. Hítle lên làm Thủ tướng Đức. C. các nước phát xít liên kết với nhau thành liên minh và gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược. D. phát xít Đức tấn công Ba Lan, mở đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Câu 9. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, Liên Xô coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất vì | A. chủ nghĩa phát xít đe doạ hoà bình và an ninh thế giới. | B. chủ nghĩa phát xít cản trở công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. C. chủ nghĩa phát xít ngăn cản sự hợp tác quốc tế. D. chủ nghĩa phát xít gây nhiều tội ác đối với nhân loại. Câu 10. Sau khi sáp nhập nước Áo vào lãnh thổ Đức (3–1938), Hitle gây ra vụ Xuyđét nhằm mục đích gì? A. Gây chiến với các nước Anh, Pháp, Mĩ. B. Lấy cớ làm bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. C. Thôn tính Tiệp Khắc. D. Thăm dò thái độ của Anh, Pháp, Mĩ. Câu 11. Sau khi chiếm Xuyđét và thôn tính toàn bộ Tiệp Khắc (3–1939), Hitle tiếp tục có hành động gì? A. Buộc các nước Anh, Pháp, Mĩ phải kí Hiệp định Muyních. . B. Bắt đầu gây hấn và ráo riết chuẩn bị tiến hành chiến tranh với Ba Lan. C. Mở đầu Chiến tranh thế giới thứ hai. D. Cảnh cáo các nước Anh, Pháp, Mĩ. Câu 12. Sự kiện nào đã phá vỡ âm mưu của Anh, Pháp, Mĩ m iến tranh về phía Liên Xô? A. Bản Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược nhau được kí kết. B. Đức đề nghị đàm phán với Liên Xô. | C. Liên Xô đồng ý đàm phán với Đức. D. Đức và Liên Xô tiến hành đàm phán. Câu 13. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc là do A. Liên Xô đã tấn công tiêu diệt phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản. B. Mĩ và các nước đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít ở châu u. C. các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít. D. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ cùng nhau đánh bại chủ nghĩa phát xít. Câu 14. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã A. đưa Liên Xô trở thành cường quốc hùng mạnh nhất thế giới. B. dẫn đến sự thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. C. làm cho chủ nghĩa phát xít bị xoá bỏ. D. dẫn đến xu hướng hoà dịu trong quan hệ quốc tế. Đáp án |A|AD|A|A| BA| CA|C| BA|C|B |