Môn Lịch sử-Phần một. Nội dung ôn tập-Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11-Lịch sử thế giới cận đại-Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Mở đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức có dự định là A. đánh bại Pháp một cách chớp nhoáng. B. đánh bại Nga. C. đánh bại Anh. D. chiếm cả châu u. Câu 2. Trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, khi chưa đánh bại quân Pháp, Đức có kế hoạch mới là A. cầm cự với Pháp trên các mặt trận. B. mở cuộc tấn công để tiêu diệt nước Anh. C. tập trung binh lực, cùng Áo – Hung tấn công Nga. D. chuyển hướng sang tấn công châu Phi. Câu 3. Để chuẩn bị cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước đế quốc đã thành lập những khối quân sự nào? A. Phát xít, Đồng minh. B. Liên minh, Hiệp ước. C. Đồng minh, Hiệp ước. D. Liên minh, Phát xít. Câu 4. Kết thúc giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, phe Liên minh chuyển sang thế A. phòng ngự. B. cầm cự. C. phản công. D. giằng co. Câu 5. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất là A. do sự phát triển không đều của các nước tư bản. B. mâu thuẫn giữa các nước tư bản về thuộc địa. C. Thái tử Áo – Hung bị ám sát. D. các nước đế quốc hình thành hai khối quân sự đối lập. Câu 6. Tháng 9 – 1914, Pháp thoát khỏi nguy cơ bị Đức tiêu diệt vì A. quân Nga tấn công Đông Phổ, Đức phải dồn lực cho phía đông. B. quân Anh giúp đỡ quân Pháp mở mặt trận phía Tây. C. nhân dân Pháp nổi dậy chống lại quân Đức. D. quân Pháp được trang bị vũ khí chiến tranh mới. Câu 7. Trong quá trình Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới ? A. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công. B. Thất bại của phe Liên minh. C. Đức mở chiến dịch Vécxoong. D. Mĩ tham gia cuộc chiến tranh. Câu 8. Mĩ tham chiến muộn trong Chiến tranh thế giới thứ nhất vì A. nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh. B. Mi không muốn chiến tranh lan sang nước mình. C. Mĩ muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai bên. D. Mĩ luôn giữ thái độ trung lập. Câu 9. Điểm nổi bật trong mối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là A. các nước đế quốc có sự phân chia về quyền lợi. B. sự đối đầu giữa các nước đế quốc với Liên Xô. C. một trật tự thế giới mới được thiết lập. D. trật tự thế giới vẫn được giữ nguyên. Câu 10. Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì? A. Chính nghĩa thuộc về phe Liên minh. B. Chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước. C. Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa. D. Chính nghĩa thuộc về nhân dân. Câu 11. Trong quá trình diễn ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới? A. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. B. Thất bại thuộc về phe Liên minh. C. Chiến thắng Vécxoong. D. Mĩ tham chiến. Câu 12. Điều không mong muốn của các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là A. chiến tranh đã gây ra hậu quả nặng nề cho nhân loại. B. nhiều loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới được sử dụng. C. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước. D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô viết ra đời. Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | А | c в А |с | A | A | c в c | A | D)