Môn Giáo dục công dân-Phần một. Nội dung ôn tập tập-Phần III. Công dân với pháp luật-Chủ đề: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Công dân được A. kinh doanh bất cứ mặt hàng nào. B, làm mọi cách để có lợi nhuận cao. C. tự do tuyệt đối trong kinh doanh. D. tự do lựa chọn mặt hàng kinh doanh theo quy định của pháp luật. Câu 2. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là A. công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào. | B, mọi công dân đều được thành lập công ty kinh doanh. C. công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền kinh doanh. D. công dân được kinh doanh không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện gì. Câu 3. Một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là A. bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. B. lựa chọn hình thức sản xuất, kinh doanh. C. quyết định mặt hàng kinh doanh. D. lựa chọn quy mô kinh doanh. Câu 4. Trong những nghĩa vụ sau của người sản xuất, kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất? A. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. B. Bảo vệ môi trường. C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. D. Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Câu 5. Theo Luật Doanh nghiệp, chủ thể nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp? A. Cán bộ, công chức nhà nước. B. Sinh viên. C. Người đang không có việc làm. C. Nông dân. Câu 6. Trong các nội dung sau, nội dung nào nói về nghĩa vụ của người sản xuất, kinh doanh? A. Cải tiến kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. B. Tự chủ trong sản xuất, kinh doanh. * C. Bảo vệ môi trường. D. Sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Câu 7. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của A. mọi công dân Việt Nam.. . B. công dân nam từ 17 tuổi trở lên. C. công dân nam từ 18 tuổi trở lên. D. công dân từ 20 tuổi trở lên. Câu 8. Một trong các hoạt động bảo vệ môi trường là A. nhập khẩu trái phép chất thải. B. bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên. C. khai thác rừng trái phép. D. chôn lấp chất thải nguy hiểm. Câu 9. Nội dung nào dưới đây nói về hoạt động bảo vệ môi trường? A. Chôn lấp chất thải chưa qua xử lí. B. Kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm. C. Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường. D. Sử dụng công cụ huỷ diệt các nguồn tài nguyên sinh vật. Câu 10. Trong bảo vệ môi trường, việc làm nào dưới đây có tầm quan trọng đặc biệt? A. Bảo vệ môi trường nước. B. Bảo vệ môi trường không khí. C. Bảo vệ môi trường đất. D. Bảo vệ rừng. Câu 11. Pháp luật về bảo vệ rừng nghiêm cấm hành vi nào dưới đây? A. Khai thác rừng trồng theo kế hoạch. B. Khai thác rừng trái phép. C. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên trong rừng. D. Thu hái quả rừng. Câu 12. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? A. Chế biến chất thải thành phân bón.. B. Chôn lấp chất thải trong khu xử lí rác. C. Chôn lấp chất thải không đúng quy định. D. Tái chế chất thải. Câu 13. Tham gia củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của A. cán bộ, chiến sĩ quân đội. B. cán bộ, chiến sĩ công an. C. công dân đủ 18 tuổi trở lên. D. mọi công dân Việt Nam. Câu 14. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Q dự định sẽ mở quầy thuốc, bán dược phẩm. Nhưng 2 băn khoăn không biết mình có đủ điều kiện mở quầy thuốc không. Em sẽ chọn cách nào sau đây để khuyên bạn? A. Nói với Q là bạn đủ điều kiện để mở quầy thuốc. B. Nói với Q là trình độ văn hoá của bạn chưa đủ điều kiện mở quầy thuốc. C. Nói với Q là bạn chưa đủ tuổi mở quầy thuốc. D. Nói với Q là phải có bằng trung cấp dược mới đủ điều kiện để mở quầy thuốc. | Câu 15. Công ty X thường xuyên lập hoá đơn không đúng về số lượng, giá trị hàng | hoá bán ra làm căn cứ kê khai nộp thuế thấp hơn thực tế. Công ty X đã VỊ A. đạo đức của người kinh doanh. B. nghĩa vụ cơ bản của công dân. C. nghĩa vụ của người kinh doanh. D. trách nhiệm của người kinh doanh. Câu 16. Đầu năm học mới, B là học sinh lớp 12 tích cực tham gia học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh và cho rằng môn học này sẽ giúp mình tham gia bảo vệ Tổ quốc. Theo em, ý kiến của bạn B là A. không đúng, vì tham gia học môn này chỉ là thực hiện nghĩa vụ học tập. | B. không đúng, vì tham gia học môn này chỉ là để rèn luyện sức khoẻ. ° C. không đúng, vì tham gia học môn này chỉ là để rèn luyện tính kỉ luật. D. đúng, vì môn học trang bị kĩ năng quân sự cần thiết để học sinh sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Câu 17. Ông T là chủ một trang trại lợn đã trộn chất clenbuterol và salbutamol (dùng chữa bệnh hen suyễn ở người) vào thức ăn của lợn. Tác dụng phụ của hai chất này làm cho lợn nở nang, tăng trọng nhanh, nhất là tăng lượng nạc. Việc làm này của ông T A. không vi phạm pháp luật. B. không ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng. C. không bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. | D. không vi phạm pháp luật, chỉ vi phạm đạo đức trong kinh doanh. Câu 18. Thấy cửa hàng của gia đình ngày càng phát đạt, B bàn với bố mẹ thành lập công ty. Bố B băn khoăn không biết gia đình ông có quyền mở rộng quy mô kinh doanh không. Ý kiến của em là: Gia đình B A. không được quyền mở rộng quy mô kinh doanh. B. được quyền mở rộng kinh doanh không cần điều kiện gì. C. được mở rộng quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật. D. chỉ nên tiếp tục quy mô kinh doanh như hiện tại. Câu 19. Tốt nghiệp Trung học cơ sở, T đã tham gia khoá đào tạo ngắn hạn về kinh doanh và đi làm thuê cho một số cửa hàng. Khi đủ 18 tuổi, T vay tiền và quyết định tự mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Theo em, A. anh T đủ điều kiện để thực hiện quyền tự do kinh doanh. B. anh T chưa đủ điều kiện để thực hiện quyền tự do kinh doanh. C. anh T còn ít tuổi, chưa thể thực hiện quyền tự do kinh doanh. D. anh T mới tốt nghiệp Trung học cơ sở, chưa có quyền tự do kinh doanh. Câu 20. Trên đường đi học, Đ và H phát hiện một thanh niên đang định đổ một xô hoá chất xuống hồ nước. H định ngăn cản thì Đ kéo H đi vì cho rằng “việc này không liên quan gì đến học sinh chúng mình, đi thôi kẻo muộn học”. Em đồng ý với nhận định nào sau đây về Đ? A. Bạn 9 sai, vì ai cũng có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. B, Bạn Đ đúng, vì việc đó không liên quan đến hai bạn. C. Bạn Đ đúng, vì học là quan trọng, can thiệp sẽ muộn học. . D. Bạn Đ đúng, vì đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý hồ nước. Câu 21. Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường. Công ty Đức Tín đã xử lí n bị ô nhiễm, bồi thường cho số hộ dân bị ảnh hưởng, là ặt công nghệ xử lý chất thải mới ở công ty. Việc làm đó thể hiện công ty đã A. bảo vệ môi trường khu dân cư. B. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường. C. đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. D. bảo vệ môi trường sản xuất trong kinh doanh. Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DcAcacA B C D BcDoc 16 17 18 19 20 21 DCCA A B