Môn Giáo dục công dân-Phần một. Nội dung ôn tập tập-Phần II. Công dân với các vấn đề chính trị – xã hội-Chủ đề: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. “Nhà nước ban hành các chính sách về phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường” là nội dung của phương hướng A. thường xuyên tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho mọi người dân. . B. tăng cường công tác quản lí của nhà nước về bảo vệ môi trường. C. xây dựng ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho người dân. D. chủ động phòng ngừa, cải thiện môi trường. Câu 2. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên là A. mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. B. thực trạng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. C. phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. D. ý nghĩa của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. Câu 3. Coi trọng nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là phương hướng của A. chính sách khoa học và công nghệ. B. chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. C. chính sách khoa học. D. chính sách đối ngoại. Câu 4. Nội dung nào dưới đây không thuộc phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường? A. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. C. Chủ động phòng ngừa, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên. D. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Câu 5. “Công dân tích cực tham gia trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, thực hiện các quy định về vệ sinh công cộng, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương và ở nơi mình hoạt động” là nội dung trong A. thực trạng bảo vệ tài nguyên và môi trường. B. phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. C. trách nhiệm của công dân với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. D. mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. Câu 6. Chúng ta phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí tài nguyên thiên nhiên vì A. tài nguyên thiên nhiên nước ta rất nghèo nàn. B. Việt Nam còn ít tài nguyên thiên nhiên. C. tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. D. mục đích duy nhất là để bảo vệ nguồn vốn gien thiên nhiên. Câu 7. Bảo vệ các loài động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng là việc làm thực hiện phương hướng A. chủ động tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. B. chủ động phòng ngừa, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên. C. chủ động thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. D. chủ động giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường. Câu 8. Việc Nhà nước ta ban hành Sách đỏ Việt Nam là để chủ động A. bảo vệ các loại tài nguyên thiên nhiên. B. phát triển các loại động, thực vật ở Việt Nam. ; C. cải thiện môi trường sống cho các loại động, thực vật quý hiếm. D. bảo vệ động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Câu 9. Nội dung nào dưới đây là sai với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường? A. Áp dụng công nghệ hiện đại vào khai thác tài nguyên. B. Bản chất thải ô nhiễm cho nước khác. C. Trả động vật hoang dã trở về rừng. – D. Phân loại và tái chế rác thải thành phân bón. Câu 10. Việc bạn C báo cho cơ quan cảnh sát môi trường biết hành vi thường xuyên xả nước thải bẩn ra sông của công ty X là thể hiện A. trách nhiệm của công dân đối với bảo vệ môi trường. B. phản ánh thực trạng môi trường hiện nay. C. chủ động cải thiện môi trường. D. quyền khiếu nại của công dân về bảo vệ môi trường. Câu 11. Một số người dân xã T đã lén lút đục lỗ, bỏ thuốc trừ sâu vào gốc cây trong rừng phòng hộ cho cây chết để lấy đất sản xuất. Nếu sống ở nơi đó, em chọn phương án nào phù hợp nhất để góp phần bảo vệ rừng? A. Bắt người đó dẫn giải đến cơ quan công an. B. Canh gác để ngăn cản người khác phá hoại cây. C. Yêu cầu những người làm chết cây phải trả lại đất và trồng lại cây. D. Tuyên truyền cho mọi người biết tác hại của việc phá rừng đầu nguồn. Câu 12. Trước khi đi công tác, ông Q giám đốc giao cho bà D là phó giám đốc chịu trách nhiệm xử lí số thuốc trừ sâu quá hạn của công ty. Bà D thuê anh T, một lái xe tư nhân chở 3 bao tải thuốc trừ sâu quá hạn đi tiêu huỷ với số tiền 8 triệu ông. Hôm sau, trước khi lái xe đi, anh T nói với cha là ông H về việc sẽ chở thuốc trừ sâu quá hạn đến nơi xử lí, rồi thuê thêm anh C và anh B cùng chôn 3 bao tải đó gần một con suối cách khá xa khu dân cư. Theo em, những người nào dưới đây vi phạm chính sách bảo vệ môi trường ? A. Ông Q, bà D, anh T. B. Anh T, anh C, anh B và ông H. C. Anh T, anh C, anh B và bà D. D. Anh T, ông Q và bà D Câu 13. Nếu phát hiện một số xe ô tô thường lén lút đổ rác thải xuống vệ đường, em chọn cách ứng xử nào phù hợp nhất sau đây để thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường và an toàn cho bản thân? A. Dán thông báo “Cấm đổ chất thải” trên vệ đường khu vực đó. B. Đưa sự việc lên Facebook cá nhân để mọi người tẩy chay lái xe. C. Ngăn xe lại và trực tiếp phê bình người lái xe. D. C Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D C B D C C B D B A D C D