Môn Giáo dục công dân-Phần một. Nội dung ôn tập tập-Phần II. Công dân với các vấn đề chính trị – xã hội-Chủ đề: Chính sách quốc phòng và an ninh

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Nội dung: Kết hợp kinh tế, xã hội với quốc phòng là A. vai trò của quốc phòng và an ninh. B. mục tiêu của chính sách quốc phòng và an ninh. C. nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh. D. phương hướng tăng cường quốc phòng và an ninh. Câu 2. Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự an ninh là trách nhiệm của A. riêng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. B. Đảng cộng sản Việt Nam là chính. C. người từ đủ 18 tuổi trở lên và chính quyền các cấp. D. tất cả công dân. Câu 3. Kết hợp phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại là phương hướng A. nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. B. nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh. C. nhằm tăng cường sức mạnh của toàn dân tộc. D. nhằm tăng cường sức mạnh của Đảng. Câu 4. Phương án nào dưới đây không thuộc phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh? A. Kết hợp quốc phòng với an ninh. B. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. C. Kết hợp sức mạnh quốc phòng với sức mạnh dân tộc. D. Kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng và an ninh. Câu 5. Bạn P đủ 17 tuổi đã tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Việc làm này của P là A. thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của công dân đối với đất nước. B. không cần thiết, vì P chưa đến tuổi đăng kí nghĩa vụ quân sự. C. cần thiết để thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh. D. không cần thiết, vì P đang là học sinh. Câu 6. Anh T đã nhờ C ghép ảnh một trẻ em bị người lớn kéo lên xe ô tô. Sau đó T đã dùng ảnh này và đăng tin một trẻ em bị bắt cóc trường ở tiểu học xã A để thu hút nhiều người vào trang facebook của mình. Sự việc này, đã gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân địa phương. B đã chia sẻ tin và thêm tình tiết “Kẻ bắt cóc đòi 1 tỉ tiền chuộc”. Thấy vậy, chị N khuyên những người hàng xóm nên nghỉ làm để ở nhà trông con. Theo em, những ai dưới đây đã gây mất trật tự, an ninh xã hội? A. Chị N, anh T và C. | B. Anh T và B. C. Anh T và C. D. Anh B, chị N và C. Câu 7. Anh B tham gia tổ tuần tra trật tự nhân dân của xã Y. Anh đã A. góp phần giữ gìn trật tự an ninh quốc gia. B. góp phần thực hiện chính sách quốc phòng. C. góp phần tăng thêm sức mạnh cho lực lượng quốc phòng. D. tham gia hoạt động quốc phòng ở nơi cư trú. Câu 8. Hai năm gần đây, xã Q lại rộ lên tệ nạn đánh bạc làm nhiều gia đình khuynh gia, bại sản. Trong xã đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp, đánh nhau gây mất trật tự, an toàn xã hội. Nếu là người dân địa phương, em chọn cách ứng xử nào dưới đây cho đúng với chính sách quốc phòng và an ninh mà vẫn an toàn cho bản thân? A. Không làm gì vì còn nhỏ. B. Không làm gì vì sợ bị trả thù. C. Phân tích cho những người đánh bạc biết tác hại của tệ nạn cờ bạc. D. Khéo léo tìm hiểu, báo cho công an biết nơi tổ chức đánh bạc. Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 DDBCC BBD