Môn Giáo dục công dân-Phần hai. Một số đề luyện tập-Đề số 1

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng . A. chính sách nhà nước. | B. ý chí của Nhà nước. C. quyền lực nhà nước. D. cơ chế của Nhà nước. Câu 2. Tuân thủ pháp luật là việc cá nhân, tổ chức A. làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. B. thực hiện các quy phạm pháp luật bắt buộc. C. không làm những điều pháp luật cấm làm. D. sử dụng đúng đắn các quyền của mình. Câu 3. Xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân là hành vi thuộc loại vi phạm pháp luật nào dưới đây? A. Vi phạm hành chính. | B. Vi phạm dân sự. C. Vi phạm kinh tế. D. Vi phạm quyền tác giả. Câu 4. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp người đó đang A. đi khám chữa bệnh. B. phạm tội quả tang. C. bị nghi ngờ trộm cắp tài sản. D. đi công tác ở tỉnh khác. Câu 5. Vợ chồng tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt là thể hiện sự bình đắng trong quan hệ nào dưới đây? A. Quan hệ nhân thân. B. Quan hệ tài sản. C. Quan hệ chính trị. | D. Quan hệ xã hội. Câu 6. Công dân được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước là nội dung quyền nào dưới đây của công dân? A. Tự do cá nhân. B. Tự do ngôn luận. C. Tự do tranh luận. | D. Tự do hội họp. Câu 7. Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân? A. Chửi bới, lăng mạ người khác. B. Chủ nợ tạm giữ người để đòi nợ. C. Tự tiện khám xét thân thể người khác. D. Đánh người gây thương tích. Câu 8. Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân, thông qua đó, nhân dân thực thi “ A. dân chủ trực tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước. B. dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước. C. quyền tự do ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước. D. quyền tự do ngôn luận ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước Câu 9. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động có nghĩa là, mọi người đều có quyền lựa chọn A, việc làm phù hợp với khả năng của mình. B. việc làm mà không cần phụ thuộc yêu cầu nào. C. làm việc trong bất cứ cơ quan nào. D. làm việc được hưởng lương như nhau. Câu 10. Vật nào dưới đây là tư liệu lao động dùng để bảo quản đối tượng lao động? A. Tủ đông lạnh. C. Máy chế biến cá. | B. Cảng cá. D. Thuyền đánh cá. Câu 11. Những người được tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là công dân Việt Nam từ đủ A. 18 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật. B. 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri. . C. 21 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật. D. 22 tuổi trở lên có tín nhiệm với cử tri. Câu 12. Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lí xã hội của công dân được thực hiện bằng việc làm nào dưới đây? A. Giữ gìn vệ sinh môi trường. . B. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng, thôn xóm. C. Tham gia hoạt động từ thiện ở địa phương. D. Tham gia các câu lạc bộ ở thôn xóm. Câu 13. Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng là biểu hiện của bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây? A. Bình đẳng trong kinh doanh. B. Bình đẳng trong quan hệ thị trường. C. Bình đẳng trong điều hành quản lí. D. Bình đẳng trong quản lý kinh doanh. Câu 14. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc A. trực tiếp, dân chủ, tự nguyện, bình đẳng. | B. gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do. C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. D. tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ. Câu 15. Chủ thể nào dưới đây được thực hiện quyền tố cáo? A. Mọi cá nhân, tổ chức. B. Mọi công dân. C. Những người không vi phạm pháp luật. * D. Những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Câu 16. Nội dung: “Những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn, phục hồi, phát huy thể hiện các dân tộc đều bình đẳng A. về đời sống vật chất và tinh thần. B. về nhu cầu, quyền lợi. C. về văn hoá, giáo dục. D. về cơ hội phát triển mọi mặt. Câu 17. Nội dung nào dưới đây sai với quy định của pháp luật về quyền được bắt người của công dân? A. Công dân được bắt người đang bị truy nã. B. Công dân được bắt người đang thực hiện tội phạm. C. Công dân được bắt người khi nghi ngờ người đó phạm tội nghiêm trọng. D. Công dân được bắt người đã thực hiện tội phạm và đang bị đuổi bắt. Câu 18. Dịp Tết, bà A thu hoạch 200kg cam trồng tại vườn nhà và sử dụng số cam này để làm một số việc. Theo em, việc làm nào dưới đây của bà A cho thấy số cam thu hoạch được trở thành hàng hoá? A. Biếu hàng xóm. B. Tiếp khách trong dịp Tết. C. Biếu thông gia. D. Đổi lấy gà để ăn tết. Câu 19. Một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân là: A. công dân được sống tự do theo mong muốn cá nhân. B. công dân được phát triển các ý tưởng của mình. C. công dân được tự do sáng tạo những gì mình muốn. D. công dân được bồi dưỡng để phát triển tài năng. Câu 20. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính thuyết phục, nêu gương. C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. Câu 21. Việc anh A bị xử phạt hành chính vì mở cơ sở kinh doanh nhưng không nộp thuế theo quy định của pháp luật là thể hiện A. tính quy phạm phổ biến của pháp luật. B. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật. C. tính quyền lực, bắt buộc chung của pháp luật. D. tính xác định chặt chẽ về nội dung của pháp luật. Câu 22. Ý kiến nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân? A. Công dân có quyền học tập không hạn chế. B. Công dân có quyền học bất cứ ngành, nghề nào. C. Công dân được vào học ở bất kì trường nào mà mình thích. D. Công dân có quyền học suốt đời. Câu 23. Trong lưu thông, để hàng hoá X và hàng hoá Y trao đổi được với nhau thì thời gian lao động xã hội cần thiết sản xuất ra hàng hoá X và hàng hoá Y phải A. khác nhau. B. tương đương nhau. C. bằng nhau. D. lớn hơn nhau. Câu 24. Cả 4 người đi xe máy vượt đèn đỏ đều bị cảnh sát giao thông xử phạt với mức phạt như nhau. Điều này thể hiện, công dân A. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. B. bình đẳng trước pháp luật. C. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. D. bình đẳng khi tham gia giao thông. Câu 25. “Nhà nước ta tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập, người giỏi được phát huy tài năng” là nội dung của A. thực hiện công bằng trong giáo dục. B. nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạố. C. xã hội hoá sự nghiệp giáo dục. D. mở rộng quy mô giáo dục. Câu 26. Sau khi phát hiện hành vi nhận b của cán bộ huyện tại xã Trường Xuân, huyện T, tỉnh A, bà V cần gửi đơn tố cáo đến nơi nào dưới đây là đúng quy định của pháp luật? A. Uỷ ban nhân dân xã Trường Xuân. B. Uỷ ban nhân dân huyện T C. Uỷ ban nhân dân tỉnh A. D. Ban Thanh tra Chính phủ. Câu 27. Vì điều kiện kinh doanh khó khăn trong dịch bệnh Covid -19, cả hai công ty A và B kinh doanh cùng một mặt hàng trên cùng một địa bàn đều được miễn giảm thuế trong thời gian một năm. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây? A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong quản lý kinh tế. B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh. C. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ đối với xã hội. D. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ đối với sản xuất Câu 28. Xã M ở vùng núi cao, có nhiều đồng bào thuộc các dân tộc thiểu số ít người. Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ tiền và cho bà con vay vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất, nhờ đó phát triển kinh tế. Đây là biểu hiện của bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào dưới đây? A. Bình đẳng về chính sách. B. Bình đẳng về sản xuất, kinh doanh. C. Bình đẳng về kinh tế. D. Bình đẳng về cơ hội kinh doanh. Câu 29. Công dân tố cáo hành vi vi phạm Luật Bầu cử trong bầu cử Hội đồng nhân dân huyện là biểu hiện của dân chủ trong A. lĩnh vực chính trị. B. lĩnh vực xã hội. C. lĩnh vực văn hoá. D. quyền tự do ngôn luận. Câu 30. Công dân có thể học bất cứ ngành, nghề nào A. không phụ thuộc vào bất cứ yêu cầu gì. B. không phụ thuộc vào khả năng, điều kiện của mình. C. phù hợp với khả năng, sở thích và điều kiện của mình. D. phù hợp với điều kiện bồi dưỡng nhân tài của Nhà nước. | Câu 31. Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, cạnh tranh lành mạnh được xem là A. động lực kinh tế. B. nhân tố cơ bản. C. hiện tượng tất yếu. | D. cơ sở quan trọng. Câu 32. Ý kiến nào dưới đây không đúng với quyền được phát triển của công dân? A. Công dân được hưởng chế độ chăm sóc y tế. B. Công dân là trẻ em phải được hưởng chế độ chăm sóc sức khoẻ ban đầu. C. Công dân là trẻ em phải được phòng bệnh. D. Mọi công dân phải được hưởng chế độ chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Câu 33. Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây? A. Tìm tòi suy nghĩ đưa ra sáng kiến mới. B. Đề xuất ý kiến trưng bày tác phẩm nghệ thuật. C. Sáng tác văn học, nghệ thuật. D. Tạo ra kiểu dáng mới cho sản phẩm. Câu 34. Trong các nội dung sau, nội dung nào nói về nghĩa vụ của người sản xuất, kinh doanh? A. Cải tiến kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. B. Tự chủ trong sản xuất, kinh doanh. C. Bảo vệ môi trường. D. Sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Câu 35. K mới học hết lớp 9 nhưng đã học hỏi, mày mò chế tạo được máy cắt lúa có thể thay thế cho 20 lao động thủ công. K đã thực hiện quyền nào dưới đây? A. Quyền được phát triển. | B. Quyền sáng tạo. C. Quyền học tập, nghiên cứu. D. Quyền bình đẳng nghiên cứu khoa học. Câu 36. Pháp luật về bảo vệ rừng nghiêm cấm hành vi nào dưới đây? A. Khai thác rừng trồng theo kế hoạch. B. Khai thác rừng trái phép. C. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên trong rừng. D. Thu hái quả rừng. Câu 37. Công ty X thường xuyên lập hoá đơn không đúng về số lượng, giá trị hàng hoá bán ra làm căn cứ kê khai nộp thuế thấp hơn thực tế. Công ty X đã vi phạm . A. đạo đức của người kinh doanh. B, nghĩa vụ cơ bản của công dân. C. nghĩa vụ của người kinh doanh. D. trách nhiệm của người kinh doanh. Câu 38. Trên đường đi học về, B và P phát hiện một số người đang cưa trộm gỗ trong rừng đầu nguồn. Cả hai bạn cùng đi báo với các chú kiểm lâm để xử lí. Hai bạn đã thực hiện A. quyền dân chủ trực tiếp của công dân. B. quyền khiếu nại của công dân. | C. quyền tố cáo của công dân. | D. quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân. Câu 39. A có mâu thuẫn khi va chạm xe với một người. Hôm sau, đang đi trên đường thì A được bạn cùng lớp báo tin có một nhóm người cầm theo thanh gỗ đang đi chờ mình gần cổng trường. Nếu là A, em sẽ chọn cách nào dưới đây để bảo vệ bản thân mà vẫn thực hiện đúng quy định của pháp luật? – A. Nghỉ học để tránh nhóm người đó. B. Gọi bạn bè cùng đi với mình để đối phó C. Báo cho thầy, cô giáo hoặc cơ quan công an. D. Nhờ nhiều anh chị đến cùng gặp để nhóm đó sợ. Câu 40. Do bố mẹ mất, tuy đã đi làm nhưng lương chưa cao, nhà lại xuống cấp nên anh B (22 tuổi) gửi em trai là H đang học lớp 11 cho ông bà nội toàn quyền nuôi dưỡng. Mặc dù, chỉ có thu nhập không nhiều từ ruộng vườn, lại đã già yếu nhưng ông, bà nội vẫn hết lòng chăm sóc, dạy bảo N. Thế mà N lại hay cãi ông, bà. Ông, bà rất bực. Một lần, do H mải chơi game không đi mua thuốc cho bà nên ông đã măng và đe doạ đánh cháu. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? A. Ông, bà nội và H. | B. Ông nội, anh B và H. C. Ông nội và H. D. Anh B và H. ĐÁp án 1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 CC B B A B D B A A B B A C B 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Iclclo D|B| cc|cc|A|B|B| Calc | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 AD|B|C| BB| cc| co|