Môn Địa lí-Phần một. Nội dung ôn tập-Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12-Địa lí các vùng kinh tế-Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Đáp án

Nguồn website dethi123.com

Câu 1. Số tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là A. 5. . B. 6. . C. 7. .: D. 8. Câu 2. Các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là: A. Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. B. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. C. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. D. Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận. Câu 3. Đánh bắt thuỷ sản ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh là nhờ A. có đường bờ biển dài với nhiều cửa sông, vụng, đầm phá. B. có vùng biển lắm tôm cá, tỉnh nào cũng có bãi tôm, bãi cá. C. vùng biển ấm, quanh năm không bị đóng băng. D. mạng lưới sông ngòi dày đặc và hồ thuỷ điện, thuỷ lợi. Câu 4. Nuôi trồng thuỷ sản ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh là nhờ có A. vùng biển rộng lớn với nhiều bãi tôm, bãi cá. | B. nhiều hồ thuỷ điện và hồ thuỷ lợi. C. bờ biển dài với nhiều vụng, đầm phá. D. khí hâu quanh năm nóng, ít biến động. . Câu 5. Trong tương lai, ngành có vai trò lớn hơn trong việc giải quyết vấn đề thực phẩm và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là A. thuỷ sản. B. trồng cây lương thực, thực phẩm. C. chăn nuôi. D. trồng cây ăn quả. Câu 6. Bãi biển nào không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? • A. Mỹ Khê, Sa Huỳnh. B. Quy Nhơn, Nha Trang. C. Thiên Cầm, Chân Mây. D. Cà Ná, Mũi Né. Câu 7. Trung tâm công nghiệp lớn nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là A. Đà Nẵng. B. Quảng Ngãi. C. Quy Nhơn. D. Nha Trang. Câu 8. Phương án nào sau đây không đúng về ý nghĩa của việc phát triển giao thông vận tải đường bộ ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? A. Phát triển giao thông vận tải góp phần làm tăng vai trò trung chuyển của | Duyên Hải Nam Trung Bộ. B. Giúp đẩy mạnh giao lưu giữa các tỉnh của Duyên hải Nam Trung Bộ với | TP. Đà Nẵng ở phía bắc và TP. Hồ Chí Minh ở phía nam. C. Tạo ra thế mở cửa hơn nữa cho vùng và cho sự phân công lao động mới. D. Góp phần hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế mở. Đáp án 1 2 3 4 5 6 7 8 D BBC ACAD