Mục lục: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm học 2022 môn Toán

Phần một. Ôn tập theo chủ đề

Chủ đề 1. Dãy số. cấp số. Giới hạn. Đạo hàm

Chủ đề 2. Tổ hợp – Xác suất

Chủ đề 3. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Chủ đề 4. Góc và khoảng cách. Quan hệ vuông góc

Chủ đề 5. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chủ đề 6. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Chủ đề 7. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Chủ đề 8. Số phức

Chủ đề 9. Khối đa diện

Chủ đề 10. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chủ đề 11. Phương pháp tọa độ trong không gian

Phần hai. Một số đề tự luyện

Đề 1

Đề 2

Đề 3

Đề 4

Đề 5

Nguồn website dethi123.com