Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học xã hội Tập 1 – Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

a) Nội dung và cấu trúc bài thi 

Đối với bài Địa lí, làm bài tốt là kết quả của cả quá trình học và ôn luyện. Vì thế, trong quá trình học – ôn – luyện – thi, học sinh nhất thiết phải nắm vững nội dung và cấu trúc của bài thi. Cụ thể là: 

Về nội dung, bài thi Địa lí bao gồm 2 phần (lí thuyết, thực hành) với tương quan lí thuyết/thực hành là 55,0% và 45,0% tổng số điểm. 

Phần lí thuyết: chủ yếu nội dung lớp 12. 

Phần thực hành gắn với các kĩ năng: 

– Đọc Atlat Địa lí Việt Nam. 

– Làm việc với bảng số liệu đã cho. 

– Làm việc với biểu đồ cho trước.

Căn cứ vào đề thi minh hoạ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấu trúc của bài thi năm 2021 như sau:

– Phần lí thuyết (22 câu, tương ứng với 55,0% tổng số điểm)

+ Địa lí tự nhiên: 5 câu 

+ Địa lí dân cư: 3 câu 

+ Địa lí các ngành kinh tế: 7 câu

+ Địa lí các vùng kinh tế: 7 câu 

– Phần thực hành (18 câu, tương ứng với 45,0% tổng số điểm)

+ Đọc Atlat Địa lí Việt Nam: 14 câu. 

+ Làm việc với bảng số liệu: 2 câu (1 câu lớp 12, 1 câu lớp dưới).

+ Làm việc với biểu đồ: 2 câu (1 câu lớp 12, 1 câu lớp dưới). 

b) Hướng dẫn cách làm bài 

– Đối với các câu hỏi lí thuyết, đề bài sẽ yêu cầu chọn một phương án đúng (đúng nhất) hoặc không đúng trong số bốn phương án đưa ra. Cần lưu ý thêm, các câu hỏi có thể được mở rộng liên quan đến kiến thức, sự kiện địa lí ngoài thực tế. Vì vậy, khi trả lời câu hỏi, các em cần:

+ Đọc kĩ yêu cầu câu hỏi. 

+ Liên hệ các kiến thức cơ bản, kiến thức thực tế.

+ Trả lời theo yêu cầu câu hỏi. 

– Đối với các câu hỏi liên quan đến Atlat Địa lí Việt Nam, để trả lời được, điều quan trọng nhất là phải biết đọc chú giải. Nguyên nhân các em không trả lời được câu hỏi về Atlat trong đề thi Địa lí của Kì thi THPT quốc gia các năm trước chỉ đơn giản là không biết đọc chú giải. 

Xin lưu ý, trong Atlat Địa lí Việt Nam có 2 cách chú giải:

+ Chú giải riêng cho từng trang Atlat.

+ Chú giải chung cho cả tập Atlat (ở trang 3 – Kí hiệu chung). 

Khi trong trang đã cho của câu hỏi không tìm thấy chú giải cho đối tượng địa lí phải trả lời thì nhanh chóng xem chú giải trang 3. 

– Đối với các câu hỏi liên quan đến số liệu thống kê thì có một vài cách hỏi. Cụ thể là chọn phương án đúng (sai) với bốn nhận xét cụ thể từ bảng số liệu, hoặc xác định dạng biểu đồ thích hợp nhất phù hợp với yêu cầu đề ra, hoặc yêu cầu phải xử lí số liệu mới trả lời được v,v… Dù cách hỏi thế nào, khi trả lời cần thực hiện quy trình chung gồm 3 bước sau đây:

+ Xem xét kĩ các số liệu đã cho.

+ Nhanh chóng tìm ra mối tương quan hay tính quy luật giữa các số liệu.

+ Trả lời theo yêu cầu câu hỏi. 

– Đối với các câu hỏi liên quan đến biểu đồ cũng có một số cách hỏi như chọn phương án đúng (sai) đối với bốn nhận xét đã có, hoặc xác định nội dung thể hiện (thực chất là tên) của biểu đồ, hoặc xử lý số liệu từ biểu đồ v.v… 

Tương tự như làm việc với số liệu thống kê, để trả lời cần tiến hành quy trình chung với 3 bước sau đây:

+ Xem xét kĩ biểu đồ đã cho (dạng biểu đồ, các số liệu trên biểu đồ…).

+ Tìm ra mối liên hệ hoặc tính quy luật giữa các đối tượng địa lí được thể hiện trên biểu đồ. .

+ Trả lời theo yêu cầu câu hỏi.

Nguồn website dethi123.com