Đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia năm 2021 Khoa học xã hội Tập 1 – Hướng dẫn chung phương pháp làm bài thi trắc nghiệm

Trong Kì thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm học 2020 – 2021, môn Khoa học xã hội là môn thi tổ hợp, tự chọn gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 150 phút và được đánh giá ở 4 mức độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao). Môn thi này là tập hợp của 3 bài thi riêng rẽ (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân), mỗi bài có 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 50 phút với lượng kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 hiện hành. 

Trắc nghiệm khách quan là phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Cách cho điểm trắc nghiệm khách quan hoàn toàn không phụ thuộc vào người chấm (kể cả không chấm bằng máy – chấm theo cách thủ công) nên các em hãy yên tâm về bài làm của mình. Bài làm trên phiếu trắc nghiệm không được phép tẩy xóa, hoặc tô quá một phương án, vì máy sẽ bỏ qua không chấm.

Học để thi trắc nghiệm khác xa so với học để thi tự luận. Nếu như học để thi tự luận, có thể “tủ” một vài chủ đề để lấy điểm cao trên cơ sở đã học hết chương trình thì học để thi trắc nghiệm phải bao trùm toàn bộ chương trình và không bỏ sót bất cứ nội dung nào. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, vì tuy bài thi chỉ có 40 câu cho mỗi nhưng lại có rất nhiều mã đề được lấy từ Ngân hàng đề thi với hàng nghìn câu hỏi khác nhau. Số lượng câu hỏi nhiều như thế chắc chắn sẽ trải ra hết chương trình và các em không thể biết mình sẽ nhận được mã đề nào. Tuy nhiên, những nội dung trong chương trình giảm tải sẽ không có trong đề thi. 

Các câu hỏi, dù ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng hay vận dụng cao cũng chỉ có 4 phương án (A, B, C, D), trong đó chỉ có 1 phương án đúng hoặc đúng nhất và 3 phương án gây nhiễu. Mỗi câu trắc nghiệm trong đề thi sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi hoặc mệnh đề dẫn luận liên quan đến nội dung kiến thức trong chương trình. Các em hãy dựa trên cơ sở kiến thức đã có của mình để tô đậm bằng bút chì chỉ một phương án đúng nhất. Thông thường, mỗi câu trả lời đúng (tô đúng phương án) sẽ được 0,25 điểm trên tổng số 40 câu (40 x 0,25 điểm = 10 điểm). Như vậy, nếu câu hỏi tự luận yêu cầu thí sinh phải viết ra giấy thi, diễn giải vào bài thi theo những suy nghĩ của mình thì câu hỏi trắc nghiệm chỉ yêu cầu lựa chọn các phương án đã cho sẵn. 

Khi trả lời cần phải chú ý đến thời gian đã quy định dành cho cả bài thi môn Khoa học xã hội nói chung và từng câu hỏi nói riêng để có thể làm tốt và làm hết tất cả các câu hỏi. Đối với những câu hỏi đã rõ trong tầm hiểu biết của mình thì nhanh chóng trả lời. Với những câu hỏi không chọn được đáp án đúng do khó, do bản thân chưa học đến thì cố gắng tư duy, suy luận, nhớ lại lời giảng của thầy/cô giáo ở trên | lớp. Trường hợp không tìm ra đáp án thì chấp nhận trả lời theo phán đoán cảm tính, không nên để mất nhiều thời gian vào câu hỏi đó.

Nguồn website dethi123.com